Webinar (17/3): Digital teknologi muliggjør nye og bedre forretningsmodeller

"Business Model Concept" by Alex Osterwalder is marked with CC BY-SA 2.0.

(The webinar will be in Norwegian language)

GCE NODE og SFI Offshore Mechatronics inviterer til å lære mer om hvordan bedrifter kan lykkes med å bevege seg videre fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller.

Påmelding til webinaret gjøres her.

Program (17.mars)

12:00
Velkommen

12:05 
Hva kjennetegner transformasjon fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller til mer tjeneste- og ytelsesorienterte forretningsmodeller?
Hvordan må virksomheter endre interne virksomhetsprosesser, samt deres organisasjonsstruktur og -kultur for å lykkes med overgangen?
Presenteres av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder , Professor Tor Helge Aas

12:25
Hvordan kan aktører i tradisjonell industri oppnå legitimitet i sine økosystemer når de lanserer nye tjenesteorienterte forretningsmodeller og smarte tjenester?
Presenteres av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder , PhD Stipendiat, Marius Trandheim Kristiansen

12:45
Spørsmål og diskusjon

13:00
Avslutning

Tor Helge Aas er professor på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og forsker I ved NORCE Norwegian Research Centre AS. Han har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og forsker på innovasjonsledelse, med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og -kapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter. Marius Trandheim Kristiansen er stipendiat ved Universitetet i Agder, og han arbeider med oppgaven “Digital Technologies enabling Business Model Innovation in Manufacturing” som en del av arbeidspakke 7 i SFI Offshore Mechatronics.

Leave a Reply